4-6

Resultat 4
V.50

Match Resultat
Foxytoxy Viking 3 åtta

-:-

Viking 2 Team No Name

-:-

Goa Gladiators Pikado Gamlingar

-:-

WO Smiling Coast

-:-

Resultat 5
V.2

Match Resultat
Viking 3 åtta Team No Name

-:-

Pikado Gamlingar Viking 2

-:-

Foxytoxy WO

-:-

Smiling Coast Goa Gladiators

-:-

Resultat 6
V.3

Match Resultat
Pikado Gamlingar Smiling Coast

-:-

Viking 2 WO

-:-

Goa Gladiators Viking 3 åtta

-:-

Team No Name Foxytoxy

-:-